7. Ĉiam malfrue

Zanikanje

Nek... nek... odgovarja našem "niti... niti...".

 • Nek li nek ŝi respondis. – Niti on niti ona niso odgovorili.
 • Vi nek sidas nek rigardas. – Ti niti sediš niti gledaš.

V slovenščini so pogosti stavki z dvojnim ali večkratnim zanikanjem. V esperantu zadostuje eno zanikanje.

 • Mi neniam diros al iu. – Ne bom nikoli nikomur rekel. (Mi neniam (ne) diros al neniu je napačno.)

Mem

Mem znači "osebno" in se uporablja za poudarjanje samostalnika ali zaimka, ki ji sledi. (Primerjajte z povratnim si v 4. lekciji.)

 • Mi mem faris tion. – Naredil sem osebno.

Nasvidenje…

Ta pozdrav ima v esperantu dve obliki.

 • ĝis la revido – dobesedno "do ponovnega videnja" (Primerjaj angleško "see you", francosko "au revoir".)
 • ĝis revido

Prva oblika(ĝis la revido) se uporablja, če je znano kdaj je ponovno srečanje, npr. če je dogovorjen naslednji sestanek. Pozdrav (ĝis revido), brez določenega člena, se uporablja, ko ne vemo kdaj se bomo spet videli.

Predpona ek-

kaže

 1. začetek dejanja
 2. nenaden trenuten dogodek

Primjeri:

 • ekparoli – spregovoriti
 • eksilenti – obmolkniti
 • eksidi – sesti
 • ekridi – zasmejati se

Pripona -aĵ

pomeni "stvar", konkretni predmet, nekaj materijalnega:

 • manĝo – hrana
 • trinko – pijača
 • belo – lepa stvar
 • sendo – pošiljka