7. Ĉiam malfrue

 • dormi – spati
 • suno – sonce
 • subita – nenadoma
 • ek – začetek
 • salti – skočiti
 • ĉiam – vedno
 • frua – zgodaj
 • hodiaŭ – danes
 • meti – položiti
 • – stvar, konkretno
 • kuri – teči
 • laŭ – po
 • homo – človek
 • kia – kakšen
 • saĝa – moder
 • knabo – deček
 • baldaŭ – kmalu
 • it – trpni deležnik preteklega časa
 • nek – niti
 • pensi – misliti
 • diablo – vrag
 • memori – spomniti se
 • dimanĉo – nedelja

 • akvo – voda
 • atendi – čakati
 • – celo
 • for – stran, proč
 • ĝis – do
 • krii – kričati
 • lasi – pustiti
 • mem – sam, osebno
 • momento – trenutek
 • nokto – noč
 • poŝto – pošta
 • ridi – smejati se