6. Maja

V texte

 • Maja – Maja
 • et – zmenšenie
 • ul – prípona znamenajúca živú bytosť, alebo vec majúcu vlastnosť slovného kmeňa
 • tri – tri
 • ig – urobiť niečo nejakým, spôsobiť
 • sana – zdravý
 • alta – výška
 • temperaturo – teplota
 • resti – zostať
 • morgaŭ – zajtra
 • voki – volať
 • doktoro – doktor
 • je – (neurčitá predložka)
 • naŭ – deväť
 • horo – hodina
 • por – pre, na, za (účelovo)
 • helpi – pomôcť
 • montri – ukázať
 • piedo – noha
 • vesti – obliecť, šatiť
 • ĉio – všetko
 • fine – nakoniec
 • semajno – týždeň
 • sub – pod
 • teo – čaj
 • mateno – ráno
 • vespero – večer
 • deziri – priať, želať
 • trankvila – pokojný
 • farti – cítiť sa, mať sa
 • eg – zväčšenie
 • Karlo – Karol
 • hm – hm

Viac

 • bezoni – potrebovať
 • esperi – dúfať
 • familio – rodina
 • fojo – -krát
 • hieraŭ – včera
 • hodiaŭ – dnes
 • infano – dieťa
 • kara – drahý, milý
 • lando – krajina, štát
 • loĝi – bývať
 • necesa – potrebovať
 • pensi – myslieť
 • peti – prosiť, žiadať
 • proksima – blízky
 • rimarki – poznamenať
 • terura – hrôza
 • tuj – okamžite, hneď, ihneď
 • tuta – celý
 • utila – užitočný
 • zorgi – starosť, starostlivosť