ภาษาเอสเปรันโตใน 12 วัน

หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้เริ่มต้น

  • หลักสูตรนี้ใช้คำศัพท์ที่จำเป็นเพียง 500 คำ
  • ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน : เพียงแค่คลิก เริ่ม
  • รับรองการใช้งาน บนหน้าจอมือถือ
  • นอกจากไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ในโครงการอื่น ๆ ได้ฟรี

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 12 บทเรียน โดยแต่ละบทจะประกอบไปด้วย

  • เรื่องสั้น
  • คำอธิบายไวยากรณ์
  • แบบฝึกหัด

เมื่อคุณจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะเข้าใจหลักการใช้ภาษาเอสเปรันโตที่สำคัญ ๆ และสามารถสร้างประโยคสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย อย่าช้าอยู่ ลองเลย!