9. Planoj pri veturado

Dịch rồi trả lời / Traduku kaj respondu

  1. Việc gì có thể làm cha mẹ cậu vui nhất?
  2. Giá như là cậu ít nhất muốn đi cùng mình vào trung tâm thành phố sau khi việc học nhỉ!
  3. Cậu mong sẽ được đi du lịch ở đâu nếu bạn có đủ tiền và thời gian?
  4. Cậu định đi du lịch tới Paris bằng xe hơi thật sao, hay chẳng nhẽ đi bằng xe lửa không thấy tốt hơn nhiều?
  5. Tại sao những người khác nhau đều giải thích những ý tưởng giống nhau nhưng theo một cách khác biệt nhau vậy?