6. Maja

Velelni in želelni stavki

Velelna oblika -u se uporablja v odvisnih stavkih, ki so vezani z veznikom ke po velelnih ali želelnih glagolih (deziri - želeti, postuli - zahtevati, voli - hoteti itd.).

 • Mi deziras, ke vi lernu. – Želim, da se učiš.
 • La patro volas, ke mi iru. – Oče hoče, da grem.

Predlog je

Predlog je je nedoločen (joker) predlog. Uporablja se, kjer ni mogoče uporabiti drugega predloga. Najbolj pogosto ga uporabljamo pri izražanju časa.

 • Je kioma horo vi venos? – Kdaj prideš? (Ob kateri uri?)
 • Je la kvina horo. – Pridem ob petih.

Glagol farti

Uporabljamo v vprašanju:

 • Kiel vi fartas? – Kako ste? Napačno je "Kiel vi estas?"

Pripona -et

zmanjšuje prvotni pomen besed:

 • libreto – knjižica
 • beleta – čeden, čedna
 • varmeta – mlačen, mlačna

Pripona -eg

povečuje prvotni pomen besed

 • librego – debela knjiga
 • varmega – vroč, vroča
 • belega – krasen, krasna
 • bonega – odličen, odlična

Pripona -iĝ

povzroči, da postane:

 • riĉi – obogateti
 • trankvili – pomiriti
 • resani – ozdraveti
 • geedzi – poročiti se