3. En kafejo

Prislovi

Prislovi nastanejo z dodajanjem pripone -e.

 • bele – lepo
 • forte – močno
 • rapida aŭto – hiter auto
 • veturi rapide – voziti hitro

Prislovi so besede, ki nekaj sporočajo o glagolih: bele kanti (lepo peti) za razliko od pridevnikov, ki sporočajo nekaj o samostalnikih: bela kanto (lepa pesem).

Predlogi per in kun

Per - označuje sredstvo s katerim nekaj delamo, odgovarja našemu orodniku, prevaja se kot s, z, s pomočjo.

 • Manĝi per kulero – Jesti z žlico
 • Ŝi kantis per tre bela voĉo. – Ona je pela s prekrasnim glasom.

Kun - s, z (v družbi s, z)

 • Mi iris kun la amiko. – Šel sem s prijateljem.
 • Mi parolos kun li. – Pogovoril se bom z njim.

Predlog post

post – potem (časovno)

 • Li venis post mi. – Prišel je za menoj (potem ko sem prišel).
 • post du horoj – po dveh urah, čez dve uri
 • Mi venos post tri horoj. – Prišel bom čez tri ure.
 • poste – nato, pozneje

 • Post se lahko uporablja tudi v smislu položaja, kraja: Li iris post ŝi. (Šel je za njo.)

Predlog malantaŭ

malantaŭ - izza (prostorsko)

 • Li venis malantaŭ mi. – Prišel je za menoj.

Pazite na naglas: malantaŭ.

Pripona -ul

Oseba z določeno značilnostjo:

 • grandulo – velik človek, velikan
 • malbonulo – slab čovjek, zlobnež
 • belulino – lepa ženska, lepotica

Pripona -ej

Označuje kraj, kjer se nekaj redno dogaja:

 • lernejo – šola (kraj za učenje)
 • kuirejo – kuhinja (kraj za kuhanje: kuiri – kuhati)
 • laborejo – kraj za delo

Pripona -ebl

Označuje možnost:

 • manĝebla – užiten
 • videbla – vidljiv
 • kompreneble – razumljiv (jasen)
 • eble – mogoče
 • maleble – nemogoče

Velelnik

Velelni način se tvori s pripono -u.

 • Manĝu! – Jej! (Jejte!)
 • Iru! – Pojdi! (Pojdite!)

Ob velelniku lahko stoji osebek:

 • Li lernu! – Naj se uči!
 • Ni vidu. – Poglejmo.