11. La sentimulo

Prípona -il

tvorí slová pre „nástroj“ alebo „vec určenú na“:

  • tranĉilo – nôž
  • hakilo – sekera
  • ŝlosilo – kľúč
  • timigilo – strašiak