Allerlei

Belangrijke uitdrukkingen

 • eble – mogelijk, misschien
 • iom post iom – beetje per beetje
 • iomete – een beetje, een ietsje
 • mem kompreneble – natuurlijk, vanzelfsprekend
 • ni diru – laat ons zeggen
 • pli-malpli – min of meer
 • rilate al – betreffende, in betrekking met
 • temas pri – het gaat over, gaat over
 • verŝajne – waarschijnlijk
 • ĉu ne – nietwaar?, niet?, toch?

Kleuren

 • blanka – wit, witte
 • blua – blauw, blauwe
 • bruna – bruin, bruine
 • flava – geel, gele
 • griza – grijs, grijze
 • nigra – zwart, zwarte
 • ruĝa – rood, rode
 • verda – groen, groene

Cijfers

 • cent – honderd
 • dek – tien
 • dek du – twaalf
 • dek kvar – veertien
 • dek kvin – vijftien
 • dek naŭ – negentien
 • dek ok – achttien
 • dek sep – zeventien
 • dek ses – zestien
 • dek tri – dertien
 • dek unu – elf
 • du – twee
 • ducent – tweehonderd
 • dudek – twintig
 • dumil – tweeduizend
 • kvar – vier
 • kvardek – veerzig
 • kvin – vijf
 • mil – duizend
 • naŭ – negen
 • ok – acht
 • sep – zeven
 • ses – zes
 • tri – drie
 • tricent – driehonderd
 • tridek – dertig
 • unu – een, één

Dagen van de week

 • dimanĉo – zondag
 • lundo – maandag
 • mardo – dinsdag
 • merkredo – woensdag
 • sabato – zaterdag
 • vendredo – vrijdag
 • ĵaŭdo – donderdag

Maanden

 • aprilo – april
 • aŭgusto – augustus
 • decembro – december
 • februaro – februari
 • januaro – januari
 • julio – juli
 • junio – juni
 • majo – mei
 • marto – maart
 • novembro – november
 • oktobro – oktober
 • septembro – september

Seizoenen

 • aŭtuno – herfst
 • printempo – lente
 • somero – zomer
 • vintro – winter