4. Miaj leteroj

תרגם לאספרנטו וענה על השאלה / Traduku kaj respondu

  1. ?מתי אראה אותך שוב
  2. ?כמה זמן אתה לומד את השפה הבינלאומית
  3. ?איפה הספר החדש שלי עם הצילומים
  4. ?לאן תלך אחרי ארוחת הצהרים
  5. ?האם אפשר לסגור את הדלת של החדר כשקר
  6. ?כמה זמן אתה כועס אם לוקחים ממך הרבה כסף