5. Nova aŭto

ترجمه کن و پاسخ بده / Traduku kaj respondu

  1. آیا شما در حالی که کسی با شادی دارد آواز می‌خواند، می‌توانید با آرامش یاد بگیرید؟
  2. چه کسی می‌داند کی و کجا مجددا همدیگر را خواهیم دید؟
  3. ساعت الآن چند است؟
  4. آیا کسی به شما کمک کرد درب خانه‌ی قدیمی را باز کنید؟
  5. چرا شما وقت ندارید بیشتر به من گوش کنید؟