3. En kafejo

Biord

Biord kan dannes ved tilføjelse af endelsen -e.

 • bele – smukt
 • forte – stærkt
 • rapida aŭto – en hurtig bil
  • veturi rapide – at køre hurtigt

Forholdsordene per og kun

Per - med (per, ved brug af)

 • Manĝi per kulero – At spise med en ske
 • Ŝi kantis per tre bela voĉo. – Hun sang med en meget smuk stemme.

Kun - med (sammen med)

 • Mi iris kun amiko. – Jeg tog afsted med en ven.
 • Mi parolas kun li. – Jeg taler med ham.

Forholdsordet post

post – efter

 • Li venis post mi. – Han kom efter mig
 • post du horoj – om to timer
 • Li venos post tri horoj. – Han kommer om tre timer
 • poste – bagefter, senere

Forholdsordet Malantaŭ

malantaŭ - bag

 • Li venis malantaŭ mi. – Han kom bag mig (går / kører bagved).

Vær opmærksom på at lægge trykket rigtigt i dette ord: malantaŭ.

Suffiksen -ul

Person karakteriseret af en egenskab:

 • grandulo – en stor person
 • malbonulo – en slem person
 • belulino – en smuk kvinde

Suffiksen -ej

danner et ord for et sted, hvor noget foregår:

 • lernejo – skole (sted til at lære)
 • kuirejo – køkken (sted til at lave mad: kuiri – at lave mad)
 • laborejo – arbejdsplads

Suffiksen -ebl

markerer en mulighed for noget. Svarer til den danske "-lig", "-bar":

 • manĝebla – spiselig
 • videbla – synlig
 • kompreneble – foreståeligt (naturligvis, selvfølgelig)
 • eble – muligvis, måske
 • malebla – umulig

Bydeform

Udsagsnsordsendelsen for en kommando er -u.

 • Manĝu! – Spis!
 • Iru! – Gå! (Afsted!)

Denne form kan også udtrykkes med et subjekt:

 • Li lernu! – Lad ham lære!
 • Ni vidu. – Lad os se.